Popis djelatnosti  - kompleksne instalacijske mreže i inastalacija CNUS-a
Popis značajnijih referenci sa detaljnijim upoznavanjem sa izgradnjom VIPnet kompleksa na Žitnjaku u Zagrebu.
Kako najlakše kontaktirati s nama


Mi smo mlada, ali izrazito propulzivna tvrtka; dozvolite nam da Vam se predstavimo...Poslovna filozofija i način njene realizacije

Na području graditeljstva je izuzetno velika konkurencija. U takvom okruženju se može uspješno poslovati samo uz kvalitetno osmišljenu i efikasnu organizaciju i besprijekorno i ročno izvođenje radova.

Organizacioni ustroj tvrtke Valentić&Co. osmišljen je na način da maksimalno zadovolji sve zahtjeve koje postavlja suvremeno tržište, odnosno da zadovolji sve uvjete koje pred izvođača postavlja i najzahtjevniji investitor.

kvalitet radova - konkurentna cijena - rokovi - poslovna sigurnost


Kako odabrati glavnog izvođača?

Da li je pametno ugovoriti izvođenje radova sa jednim izvođačem ili projekt razdijeliti po najpovoljnijim ponuđačima za pojedinu grupu radova?

Sve analize, iskustva i argumenti pokazuju da je najpovoljnije odabrati glavnog izvođača, koji je odgovoran za cijelo gradilište, za financijske tokove, rokove, za koordinaciju radova svih izvođača itd.

Taj glavni izvođač mora, osim niza drugih kvaliteta, biti i posebno specijaliziran za izvođenje najosjetljivijih i najzahtjevnijih radova.

Kako su instalacije jake i slabe struje danas uistinu postale "živčani sustav" svakog poslovnog sistema, smatramo da je ova grupa radova od posebne važnosti za većinu suvremenih investitora.
To je razlog radi kojeg se tvrtka Valentić&Co. posebno specijalizirala za izvođenje elektro i komunikacijskih instalacija, i koja, kao jedna od rijetkih u Hrvatskoj, ima školovane djelatnike sa certifikatom po EIB standardu, te može izvoditi kabliranje u kategoriji 6 i kategoriji 7; službeni je partner tvrtke Siemens i ima iskustva na izvođenju i ispitivanju kompleksnih instalacija BAS i INTABUS . Uz sve to, sposobna je instalirati i parametrirati cjelovit CNUS sustav.

Značaj i kompleksnost radova na instalacijama jake i slabe struje posebno se očituje u izradi projekata izvedenog stanja, ispitivanju instalacija i atestima - koji se moraju priložiti kod tehničkog pregleda i primopredaje radova. Da je ovakav specifičan pristup graditeljstvu ispravan, dokazuje se na tržištu, odnosno u broju i kvaliteti partnera sa kojima Valentić&Co. surađuje. Pogledajte referentnu listu


Jedinstven pristup građenju:

Osim što se kontrola kvalitete radova, sukladno zakonu, vrši preko nadzornog inženjera, sustav nadzora i kontrole - kako ih je postavila i uhodala tvrtka Valentić&Co., garantira investitoru primjenu optimalnih i suvremenih rješenja i materijala, te besprijekorno vođenje građevinske dokumentacije i profesionalnu suradnju sa nadzornim inženjerom.

Jedinstveni pristup građenju velikih i kompleksnih poslovnih objekata s velikim brojem izvođača najrazličitijih struka i s više grupa montera različitih specijalnih uređaja - zahtjeva i jedinstven pristup organizaciji gradilišta s aspekta sigurnosti; primjene pravila zaštite na radu, čuvarske službe, koordinacije u prometu, u korištenju internih transportnih sredstava, dizalica, kranova, skela, prostora za radnike, prostora za sigurno skladištenje pojedinih materijala, alata, instrumenata i opreme; kao i kod pribavljanja dokumentacije i atesta potrebnih za ishođenje uporabne dozvole.


Rokovi - formula za najjeftiniju gradnju:

Kroz seriju makro i mikro-terminskih planova, rađenih u posebnom računalnom programu, moguće je uspješno realizirati koordinaciju svih radova na gradilištu, ali i jasno definirati odgovornost pojedinog izvođača za narušavanje rokova. Ovako postavljen pristup rokovima izvođenja svih izvođača i montažnih ekipa za specifične uređaje, omogućuje investitoru izradu terminskog plana nabave skupe opreme, razradu sistema angažiranja financijskih sredstava, te postavljanje odgovarajućih uvjeta pri nabavi.

Jedino se krajnje osmišljenim pristupom svim pojedinačnim rokovima može postići željeni rok dovršenja cijelog objekta.

Znajući da je u građevinarstvu rok izvođenja često najveći problem, tvrtka Valentić&Co. osmislila je i primijenila navedenu filozofiju; tako da redovno ostvaruje sve ugovorne rokove.


Optimalizacija tehničkih rješenja - iskustvo i stručnost zajedno

Visoki stupanj stručnosti i iskustvo voditelja građenja od strane izvođača, omogućuje suradnju sa investitorom i projektantom sa ciljem postizanja optimalnih rješenja i što povoljnije cijene. U specifičnim uvjetima konkretne lokacije ili momentalne situacije (podzemne vode, vremenske neprilike, pojava novog materijala na tržištu, mogućnost bržeg ili kvalitetnijeg izvođenja pojedinog detalja za nižu cijenu, a sagledavajući uzročno-posljedične veze na cijelu izgradnju itd.) izvođač može predložiti investitoru praktičnije rješenje od predviđenog.

U praksi se ovakva suradnja pokazala vrlo korisnom za investitora, te ju navodimo kao dodatnu sposobnost tvrtke Valentić&Co., a koja pri odabiru partnera može imati dodatnu težinu.


Suvremena rješenja u odabiru informatičkih sustava i mreža

Obzirom da je razvoj u informatičkim sistemima komunikacijskim mrežama izvanredno brz, često se desi da su projekti u momentu nabavke i ugradnje već zastarjeli. Prateći svjetske trendove na tom polju, tvrtka Valentić&Co. će upoznati investitora sa suvremenim rješenjima i u operativnom smislu brzo se prilagoditi nabavci, montaži i kontroli novih sustava. Suvremena praksa je dokazala koliko je ovaj moment važan u izgradnji poslovnih prostora ili njihovoj rekonstrukciji.


Konkurentnost - cijene bez nepredviđenih troškova

Konkurentnost cijena proizlazi isključivo iz kvalitetne pripreme, efikasne organizacije, pridržavanja rokova i iskorištenja kapaciteta strojeva i ljudi; sustava kontrole i isključenja naknadnih i nepredviđenih događaja.

Kako tvrtka Valentić&Co. svoje kalkulacije i ponudbene cijene temelji na ostvarenju navedenih elemenata, cijene su joj realne i vrlo konkurentne.


Poslovna sigurnost - garancije - kontinuitet suradnje

Tvrtka Valentić&Co. je siguran i stabilan poslovni partner svakom investitoru. Formalni dokazi stabilnosti poslovanja vide se u poslovnim knjigama tvrtke. Uz godišnji promet na nivou 7 milijuna €, bez blokade računa u tijeku svih godina poslovanja, tvrtka daje punu garanciju za kvalitetu izvedenih radova i ispunjenje ugovornih rokova, te po potrebi može, preko svoje poslovne banke, pomoći investitoru i u financiranju poslovnog plana.

Dokaz uspješnosti ispunjenja zadanih uvjeta (ili kvalitetno obavljenih poslova) očituje se u činjenici da je tvrtka Valentić&Co. postala stalan partner velikih investitora (pogledajte referentnu listu), koji su nakon završetka pojedinog ciklusa izgradnje inzistirali na suradnji i pri novim investicijama. Takvo povjerenje moguće je ostvariti samo ako je iza ugovorene i konkurentne cijene uvijek stajala visoka kvaliteta i poštivanje rokova.